SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Älmhults Simsällskap
Simidrott

Drog och mobbingpolicy

Inledning

Älmhults Simsällskap bedriver sim-verksamhet med syfte att ge dess medlemmar en aktiv, meningsfylld och stimulerande verksamhet. Vi har många barn och ungdomar i vår verksamhet. Vi vill ta ansvar för att ge medlemmarna en drog- och mobbingfri miljö. Ett led i detta arbete är en drog- och mobbingpolicy där regler fungerar som riktlinjer och stöd för medlemmarna

Ett av idrottsrörelsens syfte är att utveckla människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vi lär oss också hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande för kroppen.

Utgångspunkten bör vara att idrotten skall utgöra en trygg miljö även ur såväl drog- och mobbningssynpunkt. Detta ställer krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder och fostrare.

 

Policy

ÄSS följer gällande lagstiftning angående droger och mobbing. Detta innebär nolltolerans mot droger och mobbing i samband med aktiviteter i simföreningens regi.

 

Handlingsplan

  •    ÄSS ska belysa sin policy i samband med terminsstart och för nytillkomna i föreningen. Policyn ska också finnas tillgängliga på hemsidan samt delas ut till         våra medlemmar minst en gång per år.
  • Om barn eller ungdom under 18 år bryter mot policyn talar tränare eller annan ansvarig med den berörda om regeln och varför den finns. Föräldrar underrättas. Sociala myndigheter kontaktas vid bruk av narkotika och dopningsmedel. Vid upprepade överträdelser tas fallet upp i styrelsen. Uteslutning sker vid upprepad mobbing, vid upprepat bruk av narkotika eller dopningsmedel.
  • ÄSS mål angående droger och mobbing anges nedan. 
  • Ansvariga för genomförande av policyn är tränare och lagledare som ansvarar för träning/tävling samt ansvariga för övrig verksamhet.
  • ÄSS belyser i samband med internutbildning och sammankomster för tränare och ledare vikten av kunskap kring drogers och mobbingens effekter.
  • ÄSS drogpolicy innebär inga förbud för ledare, tränare och simmare över 18 år, förutom de som ges av gällande lagstiftning. Dock representerar man alltid, vid resor, tävlingar, konferenser, läger, ÄSS. Man fungerar även som en förebild för yngre simmare och ledare.
  • Astmamedicin finns på RF’s lista över dopingpreparat, läkarintyg bör därför skaffas av alla simmare som har ansträngningsastma.
  • Denna handlingsplan för föreningens drog- och mobbingpolicy skall utvärderas årligen och i förekommande fall revideras av styrelsen.

Definition av mobbing

Följande definieras som mobbing i denna policy:

 

Mobbing är när en eller flera individer, vid flera tillfällen blir utsatt för kränkande ord eller handling, från en eller flera personer.

 

Mål

All verksamhet som arrangeras är helt fri från mobbing. Från denna regel finns inga undantag. Toppning skall aldrig förekomma! Lagkappslag tas ut utgående från de för närvarande bästa kombinerade tiderna i åldersklassen. Så många lag som möjligt tas ut vid tävlingar.


Det finns även klara regler för indelning i respektive träningsgrupper.