SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Älmhults Simsällskap
Simidrott

Älmhult Simsällskap, en säker och trygg förening!
2024-01-02 17:02

Välkommen till Älmhults Sims nya dokument som introducerar och förstärker vår föreningsidentitet. ÄSS_säkertrygg_förening.docx

 

Vi är stolta över att vara en Säker och Trygg förening, där varje medlem spelar en viktig roll för att skapa en positiv och stöttande miljö.

 

Vi strävar efter en gemensam vilja att utvecklas fysiskt och psykiskt, samtidigt som vi visar respekt för varandra, oavsett roll i föreningen. Positivitet är nyckeln till våra träningar och tävlingar, där glädje är drivkraften för framgång. Vi betonar vikten av att ha kul och stötta varandra, skapa en atmosfär där varje simmare, ledare och förälder trivs och blomstrar. Tillsammans formar vi en stark och enad simfamilj inom Älmhult Sim.

 

För att säkra detta och för att veta hur vi skall agera när vi ser att något inte stämmer har vi tagit fram följande riktlinjer, dessa ersätter den nuvarande mobbing och drog policyn. 

 

Våra fem ledstjärnor - Vilja, Respekt, Positivitet, Ha kul och Stötta varandra - utgör grunden för vår gemenskap.

  • Vilja – det måste finnas en vilja för utveckling såväl fysiskt som psykiskt. Alla ska vilja vara med på denna förändringsresa.
  • Respekt – det att viktigt att visa respekt för alla; simmare, tränare, motståndare, funktionärer och övriga besökare i simhallen.
  • Positivitet – låt träning och tävling präglas av ett positivt beteende. Låt inte din dåliga dag gå ut över dina simmarkompisar.
  • Ha kul – simning ska vara roligt. Med glädjen kan man gå långt. Det är allas ansvar att träning och tävling blir roligt.
  • Stötta varandra – pusha och peppa och uppmärksamma det positiva.

 

English

 

We take pride in being a Safe and Secure association, where each member plays a crucial role in creating a positive and supportive environment. We strive for a collective commitment to physical and mental development, while showing respect for one another, regardless of our roles within the association. Positivity is the key to our training and competitions, with joy serving as the driving force for success. Emphasizing the importance of having fun and supporting each other, we aim to create an atmosphere where every swimmer, leader, and parent thrives. Together, we shape a strong and united swimming family within Älmhult Swim.

 

To ensure this and to know how to act when something seems amiss, we have developed the following guidelines, replacing the current anti-bullying and drug policy.

 

Our five guiding stars - Will, Respect, Positivity, Have fun, and Support each other - form the foundation of our community.

 

  • Will – there must be a willingness for both physical and mental development. Everyone should want to be part of this journey of change.
  • Respect – it is important to show respect to everyone: swimmers, coaches, opponents, officials, and other visitors in the swimming hall.
  • Positivity – let training and competition be characterized by positive behavior. Dont let your bad day affect your fellow swimmers.
  • Have fun – swimming should be enjoyable. With joy, one can go far. It is everyones responsibility to make training and competition enjoyable.
  • Support each other – encourage and uplift, and acknowledge the positive.